Katholiek Nieuwsblad

Laat straatnamen met rust

Laat straatnamen met rust

Straatnamen leren ons iets over tijdgebonden opvattingen en dito smaak. Van zulke historische bronnen blijf je af, in plaats van ze uit doorgeschoten emancipatiedenken aan te passen.

Maak geen Superman van ‘Onze Vader’

Maak geen Superman van ‘Onze Vader’

Na de controversiële nieuwe katholieke vertaling van het Onze Vader, moet over een tijdje ook een nieuwe interconfessionele versie verschijnen van dit christelijke oergebed. Er zijn wat kritische noten te kraken over de huidige ontwerpvertaling.

Gewetensbezwaren op de helling

Gewetensbezwaren op de helling

Er lijkt een beweging gaande richting een verwijsplicht voor artsen die zelf niet aan een abortus willen meewerken. Dat is zeer zorgelijk.

Wie is de arme dan?

Wie is de arme dan?

In de Veertigdagentijd kunnen we ons afvragen: wie zijn de ‘minsten der mijnen’ over wie Christus spreekt? En zien we hen wel?

Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

We vieren met Kerstmis Jezus’ geboorte. Maar wie is Hij? De evangelist Johannes biedt raad.

Lezen we de ‘roomse’ Luther eigenlijk nog?

Lezen we de ‘roomse’ Luther eigenlijk nog?

Het beeld dat met de publicatie van de 95 stellingen van Luther, nu vijfhonderd jaar geleden, de Reformatie begon, verdient enige bijstelling. Zowel katholieken als protestanten hebben die stellingen slecht gelezen en begrepen.

De ironie van het cultuurmarxisme

De ironie van het cultuurmarxisme

Marx citeert in een voorwoord tot Das Kapital Dante. Weliswaar foutief, maar het zou onvermoede gevolgen kunnen krijgen. Want Marx was atheïst, maar Dante niet.

© Katholiek Nieuwsblad