Katholiek Nieuwsblad

Laat de kleintjes tot Darwin komen

  • 08 oktober 2015
Laat de kleintjes tot Darwin komen

Een sceptische instelling tegenover wat zich zonder bewijs als wetenschap aandient, is een eerste vereiste voor elke opvoeding, maar zeker voor een christelijke. Laten we niet vergeten dat de grote totalitaire regimes, die meer dan honderd miljoen mensen de dood injoegen, zich allemaal op de wetenschap beriepen. Voor zowel Stalin als Mao was het lezen van Darwin een bekeringsmoment. Vooraanstaande biologen hielpen het nazisme wetenschappelijk te onderbouwen, zoals Lysenko het stalinisme.

Ten aanzien van de evolutietheorie (waarmee in de praktijk het (neo)darwinisme wordt bedoeld) is er de afgelopen kwart eeuw veel gebeurd. De bezwaren stapelen zich op. Zoals de atheïstische filosoof Thomas Nagel opmerkt in de ondertitel van zijn spraakmakende boekje Mind & Cosmos mag je nu wel stellen dat 'de' evolutietheorie "almost certainly false" is, vrijwel zeker onjuist. Onder geïnformeerde mensen binnen en buiten de wetenschap is dit de nieuwe consensus, zoals vorige week hier nog bleek uit het boek van Mangalwadi. Evolutietheorie (met natuurlijke selectie op basis van mutatie) blijkt steeds duidelijker zoals Sewell het formuleerde "met afstand het domste idee, ooit door de wetenschap serieus genomen".

Dubbele waarheid

Aan het kinderboek, waaraan prof. Cees Dekker zijn naam en medewerking heeft verleend, blijken deze ontwikkelingen voorbij te zijn gegaan. De doelstelling is kennelijk op de valreep nog wat gelovige kinderen over te halen óók in de evolutietheorie te gaan geloven. Kinderen kunnen echter logisch denken. Het boek probeert dit te omzeilen door een dubbele waarheid in te voeren. De Bijbel is waar, maar de wetenschap waarder.

Accomodatieleer

Dat Genesis en evolutie moeilijk te rijmen zijn, wordt deels verklaard met behulp van de accomodatieleer: in zijn openbaring stelt God zich in op de mens van dat moment. Dat is natuurlijk correct. De evolutietheorie wordt echter klassiek verward met 'evolutie' en in strijd met de waarheid wordt gesteld dat die "zo vast als een huis staat". Het muteren van bacteriën wordt aangevoerd als "bewijs", terwijl dit met de vorming van nieuwe soorten niets te maken heeft. Ook wordt het elementaire onderscheid niet gezien tussen veranderingen binnen een soort en het ontstaan van nieuwe soorten. Het laatste als gevolg van het eerste is nog nooit vastgesteld, maar deze ongeoorloofde extrapolatie is een oude, geliefde – en helaas effectieve – darwinistische wisseltruc.

Nu al achterhaald

Zowel in gelovig als wetenschappelijk opzicht is dit boek onder de maat en nu al achterhaald. Ik adviseer het niet aan kinderen voor te leggen. Je kunt als ouder beter eerst jezelf informeren, bijvoorbeeld met het juist verschenen Catholicism and Evolution: A History from Darwin to Pope Francis van pater Michael Chaberek o.p.. 

Corien Oranje & Cees Dekker, Het geheime dagboek van topnerd Tycho. Uitg. Royal Jongbloed, 152 pp., geb., € 12,50, ISBN 978 90 8543 285 2


Tags

© Katholiek Nieuwsblad