Katholiek Nieuwsblad

Waarom krijgt deze moskee een ANBI-status?

Waarom krijgt deze moskee een ANBI-status?

De overheid zou de ANBI-status van de Haagse As Soennah-moskee moeten terugdraaien. Een moskee waar vrouwenbesnijdenissen en steniging bij overspel wordt gepredikt, is géén liefdadigheidsinstelling die belastingvoordeel verdient.

Maak geen Superman van ‘Onze Vader’

Maak geen Superman van ‘Onze Vader’

Na de controversiële nieuwe katholieke vertaling van het Onze Vader, moet over een tijdje ook een nieuwe interconfessionele versie verschijnen van dit christelijke oergebed. Er zijn wat kritische noten te kraken over de huidige ontwerpvertaling.

Onderwijsvrijheid is niet vrijblijvend

Onderwijsvrijheid is niet vrijblijvend

De Inspectie van het Onderwijs liet zich onlangs kritisch uit over de staat van het Nederlands onderwijs. Het is een schande dat scholen de afgelopen jaren geen verantwoordelijkheid hebben genomen en getoond.

Ik weiger mij als Jood te verbergen

Ik weiger mij als Jood te verbergen

Na incidenten heeft de Duitse Centrale Joodse Raad Joden afgeraden om in grote steden een keppeltje te dragen. De zorgen zijn begrijpelijk, maar het advies is slechts symptoombestrijding. Je verstoppen door onzichtbaar te worden, heeft geen zin.

Het onderwijs verdient beter

Het onderwijs verdient beter

Er gaat veel mis in het onderwijs, lezen en zien we voortdurend in de media. Maar juist dan kunnen we als katholieken een cruciale opbouwende rol spelen.

Gewetensbezwaren op de helling

Gewetensbezwaren op de helling

Er lijkt een beweging gaande richting een verwijsplicht voor artsen die zelf niet aan een abortus willen meewerken. Dat is zeer zorgelijk.

© Katholiek Nieuwsblad