Katholiek Nieuwsblad

Zakelijk realisme kardinaal Eijk verdient hulde

Zakelijk realisme kardinaal Eijk verdient hulde

Het toekomstvisioen dat kardinaal Eijk in De Gelderlander liet optekenen was niet rooskleurig. De Kerk in het aartsbisdom gaat hard achteruit; over tien jaar zullen nog maar tien tot vijftien kerken regelmatig Eucharistievieringen hebben. Het kwam hem op veel kritiek te staan. Maar waarom prijst niemand Eijks realisme?

Landelijke aanpak laaggeletterdheid nodig

Landelijke aanpak laaggeletterdheid nodig

Tweeënhalf miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Het wordt tijd dat we de urgentie van het probleem zien en dat de landelijke overheid met een meerjarig actieplan komt.

Keer je vijand eens de andere wang toe

Keer je vijand eens de andere wang toe

De nationale Vredesweek begon dit weekend. Volgens Frits ter ­Kuile is het een goed moment voor christenen om zich af te vragen waarom zij tegenstanders niet vaker de andere wang toekeren - óók als dat soms grote offers vraagt.

Laat straatnamen met rust

Laat straatnamen met rust

Straatnamen leren ons iets over tijdgebonden opvattingen en dito smaak. Van zulke historische bronnen blijf je af, in plaats van ze uit doorgeschoten emancipatiedenken aan te passen.

© Katholiek Nieuwsblad