Katholiek Nieuwsblad

Zaligverklaring Marthe Robin stap dichterbij

  • 10 november 2014
Zaligverklaring Marthe Robin stap dichterbij

De zaligverklaring van de Franse mystica Marthe Robin (1902-1981) is een stap dichterbij.

Paus Franciscus heeft vrijdag een decreet gepubliceerd waarin hij de heroïsche deugdzaamheid van Robin erkent.

Heilige communie
Marthe Robin was van haar 21ste tot aan haar dood bedlegerig door een chronische hersenontsteking (encefalitis).

Door de ziekte raakte zij verlamd en verloor zij haar gezichtsvermogen.

Robin heeft vele jaren op niets anders geleefd dan op de heilige communie.

Evangelisatie
In 1936 stichtte zij met een priester de gemeenschap Foyer de Charité, leefgemeenschappen voor leken en priesters die geroepen zijn om te leven volgens de geest van de zaligsprekingen in dienst van de evangelisatie.

Dit heeft later de oprichters van diverse gemeenschappen geïnspireerd tot soortgelijke communiteiten, waaronder die van de charismatische vernieuwing, de Congregatie van Sint-Jan, de Gemeenschap Emmanuel en de Gemeenschap van de Zaligsprekingen.

Thorn
In het Limburgse Thorn zit een Nederlandse gemeenschap van Foyer de Charité.

'Eerbiedwaardig'
Ook van zeven andere dienaren en dienaressen Gods, voor wie een zaligverklaringsproces loopt, werd het decreet gepubliceerd.

De acht mogen nu worden vereerd met de titel 'eerbiedwaardig'.

De acht eerbiedwaardige dienaren en dienaressen Gods zijn:

Bisschop Francisco Maximiano Valdés Subercaseaux (1908-1982), een pater kapucijn die bisschop van Osorno in Chili was.

Abt Ildebrando Gregori (1894-1985), abt-generaal van de Sylvestrine Benedictijnen.

Priester Raimondo Calcagno (1888-1964), een Italiaanse priester die leefde in een oratorium van Filippus Neri.

Pater John Sullivan (1861-1933), een Ierse jezuïet.

Pater Pelágio Sauter (1878-1961), een Duitse redemptoristen missionaris in Brazilië.

Jeanne Mance (1606-1673), een Franse leek en verpleegkundige die het eerste ziekenhuis in het Canadese Quebec oprichtte.

Marthe Robin (1902-1981), een Franse leek en mystica.

Silvio Dissegna (1967-1979), een Italiaanse jongen die aan de gevolgen van botkanker overleed.


Tags

© Katholiek Nieuwsblad