Katholiek Nieuwsblad

Veel reacties op SILA-internetconsultatie

Veel reacties op SILA-internetconsultatie
Foto: KN - Jan Peeters

Kerkleden hebben massaal gereageerd op de internetconsultatie van de overheid over de afschaffing van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Volgens de Nederlandse Kerkprovincie reageerden in de afgelopen weken zo’n 17.000 personen op de plannen van het Kabinet.

Kardinaal Wim Eijk riep in december alle gelovigen op gebruik te maken van de consultatie die de Rijksoverheid opende en die liep tot 3 februari.

Negatieve gevolgen

Volgens de kardinaal heeft de afschaffing van de SILA, waarbij ook katholieke parochies zijn aangesloten, negatieve gevolgen.

Parochies ontvangen dan geen gegevens meer uit de Gemeentelijke Basis Administratie, waardoor bijvoorbeeld verhuizing of overlijden van parochianen niet meer wordt doorgegeven. Hierdoor zouden veel mensen het contact met de parochie verliezen.

Motie D66

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya kwam in maart vorig jaar met een motie om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de verstrekking van persoonsgegevens aan “genootschappen op geestelijke grondslag”.

Haar voorstel kreeg bijval van alle partijen, met uitzondering van CDA, ChristenUnie en SGP. Hoewel minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in eerste instantie adviseerde de huidige regeling niet te veranderen, werd de motie toch aangenomen.

Verontwaardiging

Het grote aantal reacties zorgde volgens de Kerkprovincie voor een record, wat het de consultatie maakt met de meeste reacties ooit. 

Veel kerkleden lieten de overheid weten verontwaardigd te zijn over de regeling, die uiterlijk volgend jaar in werking treedt. Zo stelden zij graag senioren in verzorgingshuizen ook in de toekomst te willen blijven bezoeken, waarbij de adresgegevens onontbeerlijk zijn.

Handhaven

Ook gezinnen gaven aan het op prijs te stellen om na een verhuizing welkom te worden geheten in een nieuwe parochie of kerkelijke gemeente. Veel ouderen uitten in hun reactie de zorgen over het feit dat parochies hen in de toekomst niet meer weten te vinden als ze naar een verzorgingshuis verhuizen.

Volgens de Kerkprovincie heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) naar aanleiding van de vele reacties bij minister Plasterk erop aangedrongen facilitering van kerken niet stop te zetten, maar de SILA-systematiek te handhaven.

In gesprek blijven

Met een internetconsultatie krijgen burgers informatie over wetgeving in voorbereiding en kan men suggesties doen omtrent de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen. Na afloop ervan worden alle reacties bekeken en eventueel aangepast.

Het CIO blijft volgens de Kerkprovincie in gesprek met de overheid en politiek over dit onderwerp. (KN/rkkerk.nl)


Tags

© Katholiek Nieuwsblad