Katholiek Nieuwsblad

Schotland: toename antikatholieke haatmisdrijven zorgwekkend

Schotland: toename antikatholieke haatmisdrijven zorgwekkend
Antikatholieke haatmisdrijven concentreren zich rond het voetbal, vaak tegen de katholieke club Celtic. (Foto: wikipedia)

Het aantal antikatholieke haatmisdrijven in Schotland neemt zulke zorgwekkende vormen aan dat de Kerk maatregelen eist van de overheid. Die lijkt zich er niet druk over te maken.

Vertegenwoordigers van de katholieke Kerk willen direct na het zomerreces een gesprek met betrokken ministers in het parlement, meldt The Scotsman. Zij willen dat de overheid erkent dat veruit de meeste religieuze haatmisdrijven tegen katholieken gericht zijn. Daarvan is 57% tegen katholieken gericht, 37% tegen protestanten en slechts 2,3% tegen Joden en moslims (2,1%). Slechts 17% van de inwoners is katholiek.

Scherpe stijging

Wat de bisschoppen zorgen baart is de scherpe stijging van antikatholieke haattaal, die zich vooral rond het voetbal manifesteert. Het afgelopen jaar werden 673 antikatholieke haatmisdrijven geregistreerd, een stijging van 14% tegenover het jaar ervoor.

Geen maatregelen

Het zit ze niet lekker dat de overheid er zich niet erg druk over lijkt te maken en vooralsnog weinig aanstalten maakt maatregelen te nemen. De bisschoppen willen dat het probleem wordt geanalyseerd en erkend. Alleen dan is er beleid op te maken.

Gerichte campagne

“Waar elke andere vorm van misdrijf zo volledig wordt gedomineerd door een bepaald gedrag, mag je toch van de overheid een gerichte strategie verwachten als reactie op een specifiek probleem”, aldus woordvoeder Peter Kearney namens de bisschoppen.
Hij wijst erop dat het tegengaan van bellen achter het stuur of alcohol in het verkeer altijd ondersteund wordt met een gerichte overheidscampagne, in plaats van algemene pleidooien voor ‘veilig rijden’. “Die benadering is zinnig en logisch”, aldus Kearney. “Maar dat gebeurt vreemd genoeg niet als het gaat over religieuze intolerantie en crimineel gedrag dat daarmee gepaard gaat.”
Uit de vage reacties van verantwoordelijk minister Angela Constance blijkt volgens de woordvoerder dat de regering geen zin heeft in een gerichte campagne.

Voetbal

Het merendeel van de incidenten doet zich voor op en rond het voetbalveld, vooral rond de katholieke voetbalclub Celtic. Daarnaast hebben vooral politiemensen en mensen in de dienstverlenende sector er mee te maken. (KN/Scotsman)


Tags

Katholiek nieuws in je mailbox:
Please wait

© Katholiek Nieuwsblad