Katholiek Nieuwsblad

Paus verklaart twee zienertjes Fatima heilig

Paus verklaart twee zienertjes Fatima heilig
Paus Franciscus aan het begin van de Mis in Fatima waarin hij Jacinta en Francisco Marto heilig verklaarde. (Foto: AP)

Paus Franciscus heeft vanochtend in Fatima Jacinta en Francisco Marto heilig verklaard.

Hij deed dit tijdens een heilige Mis in het Portugese Mariabedevaartsoord. Vandaag is het exact honderd jaar geleden dat Maria daar voor het eerst verscheen aan Francisco (1908-1919) en Jacinta (1910-1920) en hun nichtje Lucia dos Santos. Voor Lucia, die karmelietes werd en in 2005 overleed, loopt een zaligverklaringsproces.

Maria waarschuwt ‘voor goddeloze manier van leven’

Aan de Mis namen naar schatting honderdduizend mensen deel. Franciscus zei hun in zijn preek dat Maria de mensheid in Fatima waarschuwde voor “een manier van leven die goddeloos is” en God profaneert. “Zo een leven - vaak voorgesteld en opgelegd - loopt het risico naar de hel te leiden. Maria kwam om ons eraan te herinneren dat Gods licht in ons woont en ons beschermt (...).”

Hij herinnerde aan het verhaal van de verschijningen zoals zuster Lucia dat optekende. Maria hulde de kinderen “in het licht dat God haar had gegeven. Volgens het geloof en de ervaring van vele pelgrims, zo niet alle, is Fatima meer dan wat ook deze mantel van licht die ons beschermt, hier zoals in bijna geen andere plaats op aarde. We hoeven maar toevlucht te nemen onder de bescherming van de Maagd Maria en haar te vragen, zoals het Salve Regina leert: ‘toon ons... Jezus’”.

‘Ontelbare genaden’

Hij riep de pelgrims op te vertrouwen op Jezus “die in de hemel aan de rechterhand van de Vader zit. Moge deze hoop onze levens gidsen!”

“Bevestigd in die hoop”, zei Franciscus, “zijn we hier samengekomen om te danken voor de ontelbare genaden die in deze afgelopen honderd jaar geschonken zijn.”

Francisco en Jacinta ‘als voorbeelden’

“We kunnen de heilige Francisco en de heilige Jacinta als onze voorbeelden nemen, die de Maagd Maria introduceerde in de immense oceaan van Gods licht en wie zij leerde Hem te aanbidden. Dat was de bron van hun kracht in het te boven komen van oppositie en lijden. Gods aanwezigheid werd constant in hun leven, zoals blijkt uit hun volhardend gebed voor zondaars en hun verlangen om altijd dichtbij ‘de verborgen Jezus’ in het tabernakel te zijn.”

‘Bron van hoop’

Ook riep hij op om met anderen over God te spreken. “Inderdaad, God schiep ons om voor anderen een bron van hoop te zijn, een echte en haalbare hoop, in lijn met ieders levensstaat. Door van ieder van ons te vragen en eisen dat wij de taken die bij onze levensstaat horen, vervullen, bewerkstelligt God algemene mobilisatie tegen de onverschilligheid die het hart verkilt en onze kortzichtigheid verergert. We willen geen doodgeboren hoop zijn!”

“Leven kan alleen overleven door de gulheid van andere levens.” Christus zelf, vervolgde hij, leefde het voor, als de graankorrel die in de aarde valt, sterft en daardoor vrucht draagt (Joh. 12,24). “Wanneer we ook het kruis ervaren, dan heeft Hij het al voor ons ervaren.” Christus gaf zich op het kruis om “de duisternis van het kwaad in ons” te verdrijven “en ons terug te brengen naar het licht.

‘Schat van de Kerk’

“Mogen wij met Maria’s bescherming de wachters van het ochtendgloren zijn voor onze wereld, het ware gezicht van Jezus de Verlosser aanschouwend, sprankelend met Pasen. Mogen wij zo het jonge en prachtige gezicht van de Kerk herontdekken, dat straalt als zij missionair is, verwelkomend, vrij, trouw, arm in middelen en rijk in liefde.”

Franciscus sprak ook kort de 350 aanwezige zieken toe. Wie zijn ziekte aanvaardt, is een “geestelijke bron” en “kapitaal voor iedere christelijke gemeenschap”, zei hij onder meer. “Schaam jullie niet een waardevolle schat van de Kerk te zijn.”

‘Boodschap van liefde, maar wel ernstige boodschap’

Psycholoog Gerard van den Aardweg, die een boek over de verschijningen schreef, wijst er deze week in KN op dat niet Gods straffen, maar zijn onvoorstelbare liefde en barmhartigheid de kern van de boodschappen van Fatima vormen.

Maria vroeg de drie herderskinderen onder meer boete te doen voor de bekering van de zondaars. “Ze bracht een boodschap van liefde”, aldus Van den Aardweg. “Maar het is wel een ernstige boodschap.”

‘Pelgrim van vrede’

Vanochtend ontving paus Franciscus al de Portugese premier Antonio Costa. De ontmoeting had plaats in het pelgrimshuis waar Franciscus verblijft. Aansluitend bezocht de paus de Rozenkransbasiliek van Fatima.

Hij was vrijdagmiddag aangekomen in het bedevaartsoord voor een bezoek van in totaal ongeveer 24 uur . Franciscus bad bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Hij deed dat als “pelgrim van de vrede” voor “de wereld en om harmonie tussen de volkeren”, zo zei hij tot de meer dan honderdduizend aanwezigen bij de Verschijningskapel.

Later op de avond keerde hij daar terug om kaarsen te zegenen en samen met de menigte mensen de rozenkrans te bidden. Aansluitend was er op het grote plein van het heiligdom een heilige Mis, opgedragen door kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin.

> Katholiek Nieuwsblad besteedt deze week uitgebreid aandacht aan het jubileum van de verschijningen in Fatima. Lees op KNdigitaal meer over:

- Waarom herdenken we Fatima?
- Waar draaien de boodschappen van Fatima om?
- Waarom wijden de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen zaterdag toe aan Maria’s
 Onbevlekt Hart?
- Boete doen door kinderen: is dat wel van deze tijd?


Tags

© Katholiek Nieuwsblad