<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus tot seminaristen: ‘normaal’ is niet genoeg

KN Redactie 26 januari 2016
image

Dat zei paus Franciscus maandag in een toespraak tot Italiaanse priesterstudenten, medlt Zenit.

Innerlijke bekering nodig

“Jullie bereiden je voor om de ingeving van de Geest te beantwoorden, om de ‘toekomst van de Kerk’ te zijn overeenkomstig Gods hart. Niet volgens individuele voorkeuren of voorbijgaande modes, maar zoals de verkondiging van het Evangelie vraagt”, aldus de paus.
Die voorbereiding “vraagt niet alleen veel werk, maar ook een innerlijke bekering die het dagelijks dienstwerk baseert op de eerste roeping door Jezus en die deze doet herleven in de persoonlijke relatie met Hem.”

Heiligheid als norm

Een priester kan niet tevreden zijn met aandacht of zijn functioneren beoordelen aan de hand van zijn “successen”. Dat maakt hem stilaan lauw en “zonder echte interesse in anderen”, waarschuwde de paus. “In plaats daarvan is pastorale heiligheid ‘normaal’, het geven van leven. Als een priester besluit om een normaal mens te zijn, zal hij een middelmatige priester worden, of erger.”
De paus stelde de heilige Carolus Borromeus ten voorbeeld, wiens leven “een constante beweging van bekering was dat het beeld van de Herder weerspiegelde”.

Erfgenamen van heiligen

Hij benadrukte dat de studenten van het Lombardijnse seminarie erfgenamen zijn van grote heiligen als Ambrosius en Carolus. “Meer recentelijk zijn er drie zaligen en drie dienaren Gods onder jullie voorgangers. Dat is het doel waarnaar jullie moeten streven.”
Priesterstudenten moeten in constante dialoog zijn “met het Woord van God, of beter gezegd, met God die spreekt.”

Concreet maken

“In deze jaren wordt jullie de oefening in deze dialoog van leven bijgebracht. De kennis van de verschillende vakken is geen doel op zich, maar moet concreet worden gemaakt in het gebed en in de ontmoeting met mensen.”

Eenheid

“Je hebt er niets aan jezelf te vormen op een gecompartimenteerde manier. Gebed, cultureel en pastoraal dienstwerk zijn de hoekstenen van hetzelfde bouwwerk: ze moeten krachtig verbonden blijven en elkaar ondersteunen opdat de priesters van vandaag en morgen spirituele mensen zullen zijn en barmhartige voorgangers, innerlijk verenigd door de liefde van de Heer en in staat om de vreugde van het evangelie in de eenvoud van het leven te verspreiden.”

Relatie met bisschop

Om een goed priester te kunnen zijn noemde de paus het essentieel om een goede relatie met de bisschop te onderhouden. “Het kenmerk van de diocesane priester is precies zijn diocesane natuur. De hoeksteen daarvan wordt gevormd door zijn frequente contact met de bisschop, in dialoog en onderscheiding met hem. Een priester die geen nauwe relatie met zijn bisschop onderhoudt raakt geleidelijk geïsoleerd van de het diocesane geheel en zijn vruchtbaarheid laat af, juist omdat hij niet deelneemt aan de dialoog met de vader van het bisdom.”