<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Paus in moskee: gezamenlijk ‘nee’ tegen geweld

KN Redactie 30 november 2015
image

Het bezoek aan de moskee van Koudoukou in een van de gevaarlijkste wijken van de hoofdstad Bangui, werd gezien als een van de grootste veiligheidsrisico’s van het pausbezoek aan Afrika.

Ontvoerd

Bij een bezoek van een pauselijke delegatie enige tijd geleden om het pausbezoek aan de moskee te plannen, werden leden van de delegatie uitgescholden door moslims en deed zelfs enige tijd het gerucht de ronde dat de delegatie ontvoerd was.

Solidariteit van de wereld

Het bezoek van de paus aan de moskee verliep echter zonder problemen. De paus werd in de moskee ontvangen door de imam, Tidiani Moussa Naibi, die zei: “De solidariteit van de wereld voor het Centraal Afrikaanse volk komt vandaag tot uiting in uw aanwezigheid in de centrale moskee van Bangui.”

‘Een grote vreugde’

De paus zei daarop dat het “een grote vreugde” voor hem was de moslims, “geliefde broers”, te ontmoeten. “Mijn pastorale bezoek aan de Centraal-Afrikaanse republiek zou niet compleet zijn geweest als ook deze ontmoeting met de moslimgemeenschap er geen deel van had uitgemaakt.”

Broeders en zusters

Bij zijn bezoek aan de moskee verwees paus Franciscus naar het zich al jarenlang voortslepende geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek van zowel islamitische Seleka-rebellen als anti-Balaka milities. Daarbij zijn zowel kerken als moskeeën vernietigd. “Christenen en moslims zijn broeders en zusters”, zei de paus in zijn toespraak. “We moeten onszelf in acht nemen en onszelf als zodanig gedragen.” De bisschoppen van de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben het geweld van beide zijden eerder al scherp veroordeeld en meermaals aangegeven dat het hier niet gaat om religieus gemotiveerd geweld.

‘Geen religieuze motieven’

Ook paus Franciscus zei vandaag: “We zijn ons er zeer bewust van dat de recente gebeurtenissen en geweldsdaden die jullie land zo hebben opgeschrikt niet gebaseerd zijn op echte religieuze motieven.” “Zij die zeggen in God te geloven moeten ook mannen en vrouwen van vrede zijn.”

‘Verenigd in samenwerking’

Ook herinnerde de paus eraan dat “christenen, moslims en leden van de traditionele godsdiensten vele jaren in vrede hebben samengeleefd”. “Ze moeten daarom verenigd blijven in de samenwerking om een einde te maken aan elke daad, van welke zijde ook, die het aangezicht van God verminkt.”

‘Nee tegen haat’

De paus riep op samen “nee te zeggen tegen haat, nee tegen wraak en nee tegen geweld, in het bijzonder het geweld dat begaan wordt in de naam van een religie of van God zelf. God is vrede, God salam.”

Terug naar Rome

Na zijn bezoek aan de moskee van Koudoukou, sloot de paus zijn bezoek aan de Centraal-Afrikaanse Republiek af met de H. Mis in het stadion Barthélémy Boganda. Daarna vertrok hij vanaf het vliegveld van Bangui terug naar Rome. Naar verwachting zal hij daar om 18.45 vanavond aankomen.