Katholiek Nieuwsblad

Paus in Genève: oecumene plaatst Christus boven verdeeldheid

Paus in Genève: oecumene plaatst Christus boven verdeeldheid
(Foto: CNA) De paus bij aankomst in Genève.

Paus Franciscus heeft een preek gehouden tijdens een oecumenische gebedsviering bij de Wereldraad van Kerken die zijn zeventigjarige bestaan viert. De paus merkte op dat “verdeeldheid onder christenen voortkomt uit wereldlijkheid en dat gelovigen Christus boven alle verdeeldheid moeten plaatsen die de eenheid in de weg staat.”

De paus zei dat christenen geroepen zijn om samen te wandelen in de Heilige Geest. Concreet betekent dit “afwijzing van wereldlijkheid” en “kiezen voor een mentaliteit van dienstbaarheid en groeien in vergeving”.

Eeuwige bekering

“We worden samen geroepen om dit pad te bewandelen”, zei hij, en vervolgde dat samen wandelen een eeuwige bekering vereist en “de vernieuwing van onze manier van denken, zodat deze zich kan aanpassen aan die van de Heilige Geest.”

Jezus toebehoren

Wat van de moderne christenen wordt gevraagd, is "om Jezus toe te behoren voordat je toebehoort aan Apollos of Cephas; om bij Christus te horen voordat je 'Jood of Grieks' bent; om bij de Heer te horen voordat je je met rechts of links identificeert; om in de naam van het evangelie onze broeder of onze zuster boven onszelf te verkiezen.” (CNA)


Tags

© Katholiek Nieuwsblad