Katholiek Nieuwsblad

Nieuw toneelstuk pleit voor onderzoeksvrijheid in plaats van darwinisme

  • 08 februari 2016
Nieuw toneelstuk pleit voor onderzoeksvrijheid in plaats van darwinisme

HORNBECK [een journalist]: Heeft God de wereld in zes dagen geschapen?

CATES: Weet ik niet. Deed ze dat?

HORNBECK: Waarom vraagt u me dat? Bent u geen creationist?

CATES: Nee, waarom? U wel?

HORNBECK: Maar u gelooft toch niet in evolutie?

CATES: Ik geloof niet in darwinistische evolutie.

HORNBECK: Nou, in wat voor evolutie dan wel?

CATES: In het soort dat je niet zomaar in een soundbyte kunt uitleggen. Dat is de reden dat ik me net door die haag van verslaggevers heb gehaast. Maar voor u hou ik het even hier op: ik geloof dat evolutie het gevolg is van een doelmatige opeenhoping van ideeën en geen lukrake opeenhoping van materialen.

Framing

Een nieuw toneelstuk verhangt de bordjes van Inherit the Wind. Dat is een speelfilm uit 1960 die het darwinisme propageert aan de hand van het historische Scopes trial. Biologieleraar Bertram Cates wordt daarin voor de rechter gedaagd door christelijke fundamentalisten. Hoewel de voorstelling van zaken weinig met het originele proces van 1925 meer van doen heeft, was de framing van darwinisme als bewezen wetenschap die een verlichtingsgevecht moet leveren tegen Bijbels litteralisme, zeer invloedrijk.

Geloofsargumenten

Het nieuwe toneelstuk van Matt Chait zet de inhoud van die film op zijn kop en heet dan ook Desinherit the Wind. Het stuk speelt niet in het diepe Zuiden, maar in multicultureel Los Angeles. Bertram Cates is geen darwinistische biologieleraar meer, maar een briljant neurobioloog die sceptisch staat tegenover het darwinistische materialisme. Bij gebrek aan argumenten proberen fanatieke darwinisten hem door de rechter veroordeeld te krijgen (net zoals ze dat in 2005 met Intelligent Design hebben gedaan in de zaak Kitzmiller v. Dover). Cates is geen christen maar een New Ager. Hij voert dus, zoals uit bovenstaande dialoog blijkt, ook geen geloofsargumenten aan tegen het darwinisme, maar wetenschappelijke feiten en gezond verstand.

Brandstapel

Interessant in het stuk is ook de bekentenis van het personage Howard, een bioloog die Cates steunt, en die uitlegt waarom hij niet eerder de moed vond om zijn twijfels aan Darwin te uiten:
"Omdat ik een bioloog ben... en voor een bioloog is zo denken, of dergelijke opvattingen uiten, ketterij. Omdat ik dan op de brandstapel ga. Nou ja, misschien niet de brandstapel, maar zeker wel geëxcommuniceerd word... materialistisch neodarwinisme is de nieuwe godsdienst van de wetenschap geworden. Het is een antigodsdienst-godsdienst, maar evengoed een godsdienst. Marty Dunlap [een medestudent] is net hier geweest en toen hij ontdekte dat ik getuigde voor dr. Cates deed hij als een... als een fundamentalist en of ik net zijn Bijbel had verbrand." (KN/EvolutionNews)


Tags

© Katholiek Nieuwsblad