Katholiek Nieuwsblad

Nieuw: online cursus Darwinisme & Intelligent Design

  • 05 augustus 2012
Het Trinity College in Florida biedt van 9 augustus tot 21 september de eerste online cursus Darwinisme & Intelligent Design aan.

De cursus geeft een inleiding in dit debat en concentreert zich op de historische tegenstelling tussen het darwinisme (de gebruikelijke benadering vanuit het pre-wetenschappelijke uitgangspunt dat evolutie een blind en doelloos proces is) en Intelligent Design (ID, de controversiële minderheidsvisie dat betere wetenschappelijke verklaringen mogelijk zijn vanuit de aanname dat aan het heelal en het ontstaan en de ontwikkeling van het leven een intelligent beginsel ten grondslag ligt).

Scepsis is toegenomen

Een online cursus over dit onderwerp is nieuw, maar internet heeft het evolutiedebat toch al sterk gestimuleerd doordat het de mogelijkheid biedt de geslotenheid van de academische consensus over evolutie te doorbreken met nieuwe informatie en opvattingen. 
De cursus gaat in op drie dimensies (natuurwetenschap, filosofie en geschiedenis) van het moderne debat tussen de twee theorieën.
Als doel van cursus wordt gesteld te begrijpen:
1. Waarom scepsis ten aanzien van darwinistische evolutie de laatste vijftig jaar is toegenomen.
2. Hoe ontwerp-theoretici het "bewijs vanuit ontwerp" hebben geformuleerd.
3. Hoe darwinisten daarop gereageerd hebben.

Fine tuning

Ook gaat de cursus in op de volgende vragen:
- Welke problemen komen naar voren zodra wetenschappers aannemen dat microevolutie (kleine, triviale verandering binnen een soort) kan leiden tot macroevolutie (het ontstaan van nieuwe soorten door veronderstelde 'stapeling' van microevolutie)?
- Hoe kunnen we in de natuur entiteiten ontdekken die door intelligentie zijn voortgebracht?
- Hoe is de wetenschappelijke retoriek veranderd als gevolg van de woede over ID?
- Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die de toekomst van het debat zullen bepalen?
- Welke rol spelen de levensbeschouwingen van wetenschappers?
- Wat betekent de "fijne afgestemdheid" (fine tuning) van het heelal voor de theorie van ID?


© Katholiek Nieuwsblad