Katholiek Nieuwsblad

Nederlandse natuurkundige snapt het niet, maar debatteert tenminste met Intelligent Design

  • 18 mei 2014
Nederlandse natuurkundige snapt het niet, maar debatteert tenminste met Intelligent Design

Het was al aangekondigd: de repliek van Ard Louis die als Nederlandse topnatuurkundige in Oxford werkt.

Hij reageert op Stephen Meyer, het filosofische brein achter Intelligent Design. Meijer heeft het darwinisme, de officieuze ideologie van de wetenschap, met twee belangrijke boeken Signature in the Cell en Darwin's Doubt in het defensief gedrongen (uiteraard besproken in Katholiek Nieuwsblad, het Omaha Beach van ID in Europa).

Meyer stelt dat we intelligente complexiteit vanzelfsprekend toeschrijven aan een intelligente ontwerper. Zelfs het darwinisme erkent dit in beginsel, maar 'ontmaskert' deze intuïtie door als motor van de evolutie een blind mutatie- en selectiemechanisme te postuleren. De vraag is of dit mechanisme wel de noodzaak van een externe intelligentie kan vervangen. Louis maakt ook de klassieke denkfout het muterend vermogen van virussen aan te zien voor een bewijs van evolutie: dat is het niet, zoals Michael Behe overtuigend uiteen heeft gezet in The Edge of Evolution. Muteren is slechts een strategie om afweer te ontduiken. Er ontstaat niets wezenlijk nieuws.

Ard Louis is christen en aanvaardt zonder complexen dat alles voortkomt uit Gods scheppingsmacht, dus ook complexe biologische systemen. Hij refereert aan de Nederlandse bundel Geleerd maar gelovig, onder redactie van ID-renegaat Cees Dekker. Volgens Louis gaat het een gelovige wetenschapper er niet om of God de werkelijkheid geschapen heeft, maar hoe hij dat doet. Louis, die op dit punt relevant onderzoek doet, lijkt te vertrouwen op de zelforganisatie van materie, die onder omstandigheden tot leven zou kunnen leiden. Hij overschrijdt echter de grens tussen wetenschap en apologetiek als hij de vraag stelt wat grootser is: een God die een complete trein schept, of een materie, die zichzelf tot een trein samenstelt?

Tja. Behalve banale filosofie of theologie, is dit niet het punt waar het om gaat. De vraag is of intelligent ontwerp niet noodzakelijk is om tot betere verklaringen te komen. Sterker nog: of de werkelijkheid niet intelligent ontworpen moet zijn om wetenschap - die dat ontwerp immers blootlegt - mogelijk te maken. Ongevoelig is Louis niet voor die gedachte, blijkt uit zijn reactie. Hij beseft ook (zoals prof. Hans Jansen onlangs nog op GeenStijl probeerde uit te leggen) dat de moderne wetenschap door het christendom is voortgebracht, maar Louis trekt daar niet de ID-conclusie uit.

Louis' reactie ontspoort in theologie en apologie, concludeert ook David Klinghoffer op website Evolution News: Louis "focust in het bijzonder op de vraag wat de beste apologetische strategie is. Da's interessant maar niet het onderwerp van debat. Louis lijkt een zeer nadenkend en eerlijk persoon, en verdient alle respect om het tegen Meyer op te nemen in een publiek forum." Maar als Klinghoffer erbij geweest was, zou hij gevraagd hebben: "Waarom praat je zoveel over God en de Bijbel?"

 


Tags

© Katholiek Nieuwsblad