Katholiek Nieuwsblad

Misbruikcommissie wil opheffing biechtgeheim

Misbruikcommissie wil opheffing biechtgeheim
Lintjes ter herdenking van misbruikslachtoffers aan een hek van een Australische kerk. (Foto: CNS/Byron Kaye, Reuters)

De commissie die in Australië seksueel misbruik door kerkelijke medewerkers onderzoekt wil dat in geval van misbruik het biechtgeheim wordt opgeheven. Priesters die in de biecht van seksueel misbruik horen maar daar geen aangifte van doen zouden strafbaar gesteld moeten worden, aldus de overheidscommissie.

De aanbeveling houdt in dat “het niet aangeven van seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen een strafrechtelijk relevant feit wordt. Dat geldt ook voor informatie die in een biechtgesprek verkregen wordt.”

Plicht tot beschermen

De commissie publiceerde maandag 85 aanbevelingen voor de hervorming van het Australisch rechtssysteem. Zij erkent dat haar aanbeveling met betrekking tot het biechtgeheim “in het bijzonder de katholieke Kerk” voor een dilemma stelt. De commissie stelt daar de grote betekenis van de bescherming van kinderen tegenover. “Het recht tot godsdienstuitoefening moet de maatschappelijke plicht insluiten allen, en in het bijzonder kinderen, tegen seksueel misbruik te beschermen.”

Niet nieuw

De commissie komt tot de aanbeveling nadat bij verhoren gebleken was dat sommige daders hun misdrijven hadden gebiecht, maar zich daarna opnieuw aan kinderen vergrepen.
Al vanaf 2010 spraken politici van verschillende Australische partijen zich uit voor opheffing van het biechtgeheim in geval van seksueel misbruik. Onder hen was ook de vroegere conservatieve en praktiserende katholiek Tony Abbott.

Onaantastbaar

Naar aanleiding daarvan hebben de bisschoppen onderling over het thema misbruik en biechtgeheim gesproken. Die hebben ook laten weten dat het biechtgeheim onaantastbaar blijft.
Kardinaal George Pell wees er toen op dat priesters die onraad ruiken misbruikplegers de biecht of de absolutie moeten weigeren.

Breed onderzoek

De misbruikcommissie is in 2013 gevormd door de toenmalige Australische regering. Naast de katholieke Kerk zijn ook andere geloofsrichtingen aan onderzoek onderworpen. Dat geldt ook voor sportverenigingen, de krijgsmacht, de vermaaksindustrie en overheidsinstellingen. Het slotdocument wordt eind dit jaar verwacht. (KN/KNA)


Tags

Katholiek nieuws in je mailbox:
Please wait

© Katholiek Nieuwsblad