Katholiek Nieuwsblad - Sint Pieter Rome

‘IS? Dat zijn wij!'

‘IS? Dat zijn wij!'
'De dappere leden van IS passen letterlijk de adviezen van onze Korangeleerden toe.' (Foto: AP)

De sharia zoals die sinds eeuwen aan moslimkinderen wordt onderwezen is precies dezelfde als door IS ten uitvoer wordt gebracht. Dat schrijft de jonge Algerijnse moslimstudent in een brief aan AsiaNews. “Daesh (IS)”, schrijft hij, “dat zijn wij.”

‘Dit is niet de islam’

Telkens als er weer een gruwelijke aanslag is gepleegd door islamitische terroristen begint het zwartepieten, schrijft AsiaNews. Westerlingen beschuldigen de islam en de islamitische wereld ontkent ieder verband tussen geweld en islam en zegt onmiddellijk ‘Dit is niet de islam’.

Dromen van de sharia

Hetzelfde gebeurde na de recente terreuraanslagen in Istanbul, Bagdad en Dhaka. Binnen enkele uren na de massamoorden ontvingen AsiaNews bijgaande korte reflectie van een 27-jarige Algerijn, woonachtig in Frankrijk. Hij beschuldigt de islamitische wereld van hypocrisie door enerzijds Daesh te verwerpen, terwijl zij tegelijkertijd droomt de hele wereld aan dezelfde sharia te onderwerpen.

Hervormen en moderniseren

Moslims zijn gedwongen om te hervormen en hun geloof te moderniseren, vindt de auteur. En zij moeten afstand doen van historische elementen die meestal nog “gepreekt worden in onze moskeeën en onderwezen in onze scholen”.

Daesh, wij en de (moslim)clerus

Vandaag heb ik besloten om Islamitische Staat te verdedigen tegen al degenen die zeggen dat wat zij doet niet conform de islamitische sharia is. Daesh is niet hypocriet. Zij is oprecht, direct en authentiek.

Hoe durven wij te zeggen dat Daesh niet de echte sharia vertegenwoordigt? Een sharia die bedacht is door onze ‘ulema’s’, gepreekt wordt in onze moskeeën en onderwezen in onze scholen? Vandaag wordt dezelfde sharia volledig in praktijk gebracht door Islamitische Staat.

Geketend en vastgeroest

Het is het resultaat van onze ideeën en onze religieuze jurisprudentie, meer dan tien eeuwen geleden gegrondvest. Laten ons een blik werpen op hoe het klerikale establishment onze hersenen en die van onze kinderen heeft geketend en vastgeroest. Laten we kijken naar hoe het intellectuele lichten als Averroes, Ibn Sina, Mohammed Arkoun en vele vele anderen heeft geëxcommuniceerd.

Wij willen een kalifaat

Wij willen een kalifaat zoals dat van de profeet zoals beschreven in onze boeken en verkondigd door onze imams in hun preken. Het is een utopie die al eeuwen wordt onderwezen!

Daesh is legitiem

Laten we stoppen met Islamitische Staat aan te klagen en laten we stoppen het te verketteren. Er is niet eenvoudig vanaf te komen omdat het het legitieme kind is van onze jurisprudentie. En uiteindelijk, als wij dat echt willen, laten we onze jurisprudentie overboord zetten en onze shariawetgeving die het tot leven heeft gebracht. De sharia komt niet van God maar van de duivel. Laten we stoppen het een sacraal karakter te geven.

Het zijn onze wetten

En probeer boven alles niet om de Mossad, de CIA en andere ‘ongelovigen’ te beschuldigen. Tien eeuwen geleden bestonden die niet. Geen vreemde hand heeft diabolische wetten uitgevaardigd zoals het amputeren van handen van dieven. Laat ons niet onrechtvaardig zijn. Het is niet de Mossad die de wet die echtbreeksters tot steniging veroordeelt als goddelijk beschouwt! Het is niet de CIA die de executie van een afvallige heeft uitgevonden, maar onze shouyoukhs (Korangeleerden) met hun goedkope jurisprudentie.

Daesh volgt stipt de sharia

Als de VS ons vandaag helpen onze droom van een slechte staat te realiseren vanwege hun eigen belangen, dan moeten wij hen dankbaar zijn omdat dat ook het doel is van onze jurisprudentie. Wij moeten ook de dappere leden van Daesh toejuichen. Zij zijn niet hypocriet zoals wij. Zij passen letterlijk de adviezen van onze Korangeleerden toe.

Wij zijn hypocriet

Het is onze positie die echt contradictoir is, verward, oneerlijk, hypocriet. Wij delen dezelfde sharia met Daesh, maar helaas nemen we aan en blijven wij herhalen dat Daesh ons niet vertegenwoordigt. Dat is echt heel raar.
Willen wij niet de vestiging van een kalifaat?
Willen wij niet onze sharia vestigen?

Twee keuzen

Als het antwoord ‘ja’ is, dan hebben we maar twee keuzen. Ofwel we sluiten ons aan hen worden bondgenoot van Daesh en houden we op met toneelspelen, of we hervormen onze visie op islam en poetsen we de oude rommel eraf, dat wil zeggen, de sharia en de jurisprudentie bedacht door de ulema. Dat moeten wij beslissen voor het te laat is. (KN/AN)


Tags

Katholiek nieuws in je mailbox:
Please wait

© Katholiek Nieuwsblad