Katholiek Nieuwsblad

Geloof in Darwin neemt toe ten koste van God

  • 28 december 2013
Geloof in Darwin neemt toe ten koste van God

Volgens een recent onderzoek van Harris Polls daalt in de Verenigde Staten het geloof in God, in wonderen en de hemel, al doet dat nog altijd 74 procent.

Vier jaar geleden was het echter nog 82 procent. Geloof in "Darwins evolutietheorie" (bedoeld wordt het nog altijd omstreden neodarwinisme dat gemeenschappelijke afstamming als uitgangspunt heeft met mutatie en selectie als 'motor' van de evolutie) is gestegen van 42 naar 47 procent.

Een meerderheid van 37 procent van de Amerikanen (met inbegrip van 52 procent van de katholieken) gelooft dat God de aarde observeert, maar niet alles beheerst wat op aarde gebeurt, zoals het orthodoxe christelijke geloof leert. Slechts 29 procent van de Amerikanen geloven in orthodoxe zin dat God alles beheerst.

Republikeinen geloven consistent meer dan gemiddeld in de concepten die overeenstemmen met het joods-christelijke geloofssysteem. Zij staan sceptischer tegenover de evolutietheorie en aanvaarden die minder vaak (36 procent tegenover Democraten 52 procent).

Er is apart geënqueteerd naar de mate van zekerheid waarin men in God gelooft. 68 procent van de Amerikanen zegt zeer tot enigszins zeker te zijn van het bestaan van God, 54 procent is zelfs absoluut zeker. Tien jaar geleden was dat nog 79 respectievelijk 66 procent. Zwarten onderscheiden zich met 70 procent door een bovengemiddelde absolute zekerheid van het bestaan van God.

Er zijn nog meer geloof-gerelateerde aspecten onderzocht. Zie hier voor het persbericht van Harris Polls.


Tags

© Katholiek Nieuwsblad