Katholiek Nieuwsblad

Duizenden gelovigen lopen Stille Omgang

Duizenden gelovigen lopen Stille Omgang
In de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk vond het jongerenprogramma van de Stille Omgang plaats (Foto: Erik van den Boom)

In Amsterdam hebben zaterdagavond en -nacht duizenden katholieken de Stille Omgang gelopen.

De jaarlijkse bidtocht had dit keer als thema ‘Voor U in ootmoed, met U in geloof en in U in stilte’. Het is een uitspraak van Dag Hammarskjöld, de Zweedse secretaris-generaal van de Verenigde Naties die in 1961 in Kongo onder nog altijd raadselachtige omstandigheden om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk.

Mirakel van Amsterdam

Vanuit heel het land waren gelovigen naar de hoofdstad afgereisd om de stille tocht te lopen.

Daarmee gedenken katholieken jaarlijks het Mirakel van Amsterdam: het wonder uit 1345 waarbij een door een zieke uitgebraakte hostie in het vuur terechtkwam, maar niet verbrandde. Nadat een priester de hostie naar de kerk had gebracht, keerde die bovendien op wonderbaarlijke wijze naar de woning van de zieke terug.

Jongerenprogramma

Voor en na de Omgang woonden de pelgrims zoals gebruikelijk een van de twintig eucharistievieringen bij in een van de binnenstadskerken. In de Mozes- en Aäronkerk werd dit jaar ook weer het jongerenprogramma gehouden, dit keer rond het thema ‘Leef!’.

In dat programma stond de zoektocht centraal naar Gods aanwezigheid in je eigen leven en dat van anderen. Ook kwam de vraag aan bod hoe we in kunnen gaan op Zijn uitnodiging aan ieder van ons om écht te leven. Er waren getuigenissen en verschillende workshops en bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam vierde de H. Mis.

Grootste katholieke evenement

De Stille Omgang is het grootste katholieke evenement van Nederland. Schattingen van het aantal deelnemers afgelopen zaterdagavond en -nacht lopen uiteen van vijf- tot zevenduizend.

Uniek aan de tocht is dat die ’s nachts en in stilte wordt afgelegd in het centrum van Amsterdam, terwijl het drukke uitgaansleven ondertussen gewoon doorgaat. 

Stille Omgang-selfie

De Stille Omgang inspireert jong en oud. Katholiek Nieuwsblad wil laten zien hoe mooi en bezielend de Stille Omgang is. Dat willen we doen via een fotoreportage op onze site en in onze krant op 24 maart.

Was je afgelopen avond en nacht bij de Stille Omgang en wil je ons daarbij helpen? Deel dan jouw foto openbaar via Twitter, Instagram of Facebook met als hashtag #StilleOmgang. Dit mag een selfie zijn, maar ook een andere mooie foto. 

De leukste foto’s zullen wij plaatsen in een fotoreportage in KN 12. Je kan je foto’s ook mailen naar redactie@katholieknieuwsblad.nl. Ben je ook trots op de Stille Omgang? Laat het blijken en help het te verspreiden! (KN)

 


Tags

Katholiek nieuws in je mailbox:
Please wait

© Katholiek Nieuwsblad