Katholiek Nieuwsblad

Bemiddelingsrol voor Kerk in crisis Catalonië?

Bemiddelingsrol voor Kerk in crisis Catalonië?
(Foto; AP)

Het lijkt erop dat de katholieke Kerk een bemiddelende rol gaat spelen in de crisis rond de afscheiding van het Spaanse Catalonië. Zowel Spaanse als Catalaanse leiders spraken met de aartsbisschoppen van Madrid en Barcelona.

De Catalaanse vice-president Oriol Junqueras sprak woensdag met kardinaal-aartsbisschop Juan José Omella van Barcelona en daarna met de Madrileense kardinaal Carlos Osoro. Dinsdagavond sprak premier Mariano Aroyo met beide kardinalen in zijn ambtswoning.
Over de inhoud van de gesprekken zijn geen mededelingen gedaan. Geen van de betrokken partijen wilden zelfs bevestigen dat er gesprekken hadden plaatsgevonden.

Respect voor grondwet

De Spaanse bisschoppenconferentie waarschuwde voor het afgelopen referendum mede namens de Catalaanse ambtsbroeders voor “onomkeerbare en ernstige consequenties” die een breuk in de samenleving kunnen veroorzaken. De bisschoppen riepen op tot een “dialoog met volledig respect voor de grondwet”. Daarnaast boden zij hun hulp aan voor een gesprek “ten gunste van een vreedzaam en vrij samenleven van allen”. (KNA)


Tags

© Katholiek Nieuwsblad