Katholiek Nieuwsblad

Afscheid

Afscheid

Op verzoek van het bestuur van Katholiek Nieuwsblad hebben de directeur en de hoofdredacteur hun werkzaamheden voor Katholiek Nieuwsblad beëindigd vanwege een aanhoudend verschil van inzicht met betrekking tot de organisatie.

Het bestuur dankt beiden voor hun inbreng in de ontwikkeling van Katholiek Nieuwsblad

Voor alle betrokkenen staat voorop dat de continuïteit en kwaliteit van Katholiek Nieuwsblad gewaarborgd blijven. Wij hebben redactiecoördinator Susanne van den Berk en eindredacteur Peter Doorakkers bereid gevonden om de taken van de hoofdredacteur waar te nemen. Bestuurslid Antonia Willemsen heeft haar bestuursfunctie neergelegd om de taken van de directeur waar te nemen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in onze organisatie. (KN)


© Katholiek Nieuwsblad