Katholiek Nieuwsblad

Aartsbisschop van Barcelona maant tot vrede

Aartsbisschop van Barcelona maant tot vrede
(Foto: CNS/Juan Medina, Reuters)

Kardinaal-aartsbisschop Juan Omella van Barcelona heeft tot vrede gemaand in het alsmaar oplopende conflict rond het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven. Tijdens een congres over de toekomst van Europa zei hij te bidden “dat de confrontatie vermeden wordt en God ons helpt een toekomst in vrede op te bouwen.”

Omella, sinds twee jaar aartsbisschop van Barcelona, zegt “de pijn en het verdriet van de mensen” als bisschop te delen. “Mijn hart huilt met hen mee”. “De Catalanen zijn fantastische mensen en ik hou van Spanje en ik hou van Europa waar wij thuisbehoren.”

Respect voor de rechtsstaat

Ook de Spaanse bisschoppenconferentie heeft zich opnieuw uitgesproken over de ontwikkelingen rond Catalonië. De woordvoerder sprak in een twitterbericht over de “smart” van de bisschoppen over de gang van zaken. “Het respect voor de rechtsstaat en de grondwet zorgen voor ons samenleven in vrede”, aldus de woordvoerder.

Nieuwe verkiezingen

Het Catalaanse regioparlement sprak zich vorige week vrijdag met een kleine meerderheid van 70 van de 135 stemmen uit voor onafhankelijkheid. De Spaanse parlement keurde daarop goed dat artikel 155 uit de Spaanse grondwet in werking zou treden waarmee de centrale regering de macht in Catalonië naar zich toe kon trekken. Ook schreef de regering nieuwe parlementsverkiezingen in Catalonië uit.

Waarschuwing

De Spaanse bisschoppen hebben in september opgeroepen de Spaanse grondwet te respecteren en gemaand af te zien van “onomkeerbare” acties die ernstige gevolgen kunnen hebben. Honderden Catalaanse priesters en diakens hebben zich openlijk achter het referendum voor onafhankelijkheid geschaard. (KNA)


Tags

© Katholiek Nieuwsblad