Katholiek Nieuwsblad

Brief aan broeder Lorenzo (1): Adres onbekend

Brief aan broeder Lorenzo (1): Adres onbekend

In een persoonlijke zoektocht schrijft auteur Bas Rompa brieven aan zijn oude schoolmeester: broeder Lorenzo. De eerste brief: “Dat eerste schooljaar heeft voor een groot deel bepaald wie ik ben geworden.”

© Katholiek Nieuwsblad