Katholiek Nieuwsblad

Vertrouwen

Vertrouwen
Magdalene laundries in Ierland. (Foto: Wikipedia.org)

Een opmerkelijke conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laatst: het vertrouwen dat wij hebben in de medemens en in instituties neemt toe. 

We mopperen wat af, maar als puntje bij paaltje komt blijkt een ruime meerderheid van de Nederlanders groot vertrouwen te hebben in de politiek, de EU, de politie enzovoort.

Kerk en pers bungelen onderaan

Ook opvallend: zowel de Kerk als de pers bungelt zielig onderaan het lijstje van vertrouwde instituten. Dubbele pech voor ons als Katholiek Nieuwsblad. Je kunt van alles zeggen over hoe terecht of onterecht dat wantrouwen is, maar ik vind vooral dit gek: dat mensen volgens dit onderzoek veel vaker geneigd zijn bankiers, rechters en managers van grote bedrijven op hun blauwe ogen te geloven. Terwijl toch ook over hun instituten de nodige kritische artikelen in de pers verschenen zijn de afgelopen jaren.

Maar ja, journalisten vertrouwen we dan weer een stuk minder, wrang genoeg. Toch: vertrouwen is goed, maar controle door een werkelijk vrije en professionele pers blijft hard nodig in onze samenleving.

NRC spant de kroon

Daarom is het extra wrang dat menig vertegenwoordiger van het op één na impopulairste instituut (de pers) zich vooral zo druk maakt over het verder in diskrediet brengen van het toch al impopulairste instituut (de Kerk).

NRC Handelsblad spant daarbij de kroon, met de recente ‘onthulling’ dat zo’n 15.000 meisjes tussen 1860 en 1973 onbetaald te werk werden gesteld in door katholieke zusters gerunde wasserijen en naaiateliers. Een tamelijk armzalige poging om de internationale horrorverhalen over de zogeheten Magdalene laundries te herhalen, waarvan de spannendste onderdelen (de veronderstelde ‘massagraven’ bijvoorbeeld) overigens de kritische toets van de fact check helemaal niet doorstonden.

Waarom zo’n drukte maken?

Maar los daarvan: waarom zo’n drukte maken over instellingen die al bijna vijftig jaar voltooid verleden tijd zijn? Laat het toch aan de historici om dat uit te spitten en van de juiste context te voorzien. Dan kunnen de media hun toch al steeds krapper wordende budget voor onderzoeksjournalistiek beter besteden aan actuele misstanden bij instituten die wél relevant zijn voor veel mensen vandaag.

De banken die ons geld beheren, de verzekeraars die garant moeten staan voor een goede en toegankelijke zorg, het onderwijs dat onze kinderen vormt, grote bedrijven die steeds vaker betaald willen worden met de pasmunt van onze privacy, de politiek en ambtenarij die van dit alles de kaders en voorwaarden bepalen. Enzovoort.

Juist die instituten worden wél breed vertrouwd, dus daar valt de echte journalistieke eer te behalen. De zelfverklaarde waakhond van de democratie, NRC voorop, staat intussen te vaak driftig tegen de verkeerde boom omhoog te keffen.


Tags

© Katholiek Nieuwsblad