Katholiek Nieuwsblad

Vanzelfsprekend geloof

Vanzelfsprekend geloof

“Het is met geloof als met je huidskleur”, zo schreef Stephan Sanders pas in Trouw, “je staat niet elke dag op om jezelf ermee te feliciteren. Ik neem aan dat ook blanke mensen niet dagelijks voor hun spiegel staan te grijnzen, terwijl ze de blankheid hunner handen bewonderen.”

Nationale trots

Nationale trots

‘Veel trots, weinig kennis.’ Zo vat het Historisch Nieuwsblad de resultaten samen van een grootschalig onderzoek naar ons nationaal verleden en onze nationale identiteit.

Vertrouwen

Vertrouwen

Een opmerkelijke conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laatst: het vertrouwen dat wij hebben in de medemens en in instituties neemt toe. 

We mopperen wat af, maar als puntje bij paaltje komt blijkt een ruime meerderheid van de Nederlanders groot vertrouwen te hebben in de politiek, de EU, de politie enzovoort.

Kerk en pers bungelen onderaan

Ook opvallend: zowel de Kerk als de pers bungelt zielig onderaan het lijstje van vertrouwde instituten. Dubbele pech voor ons als Katholiek Nieuwsblad. Je kunt van alles zeggen over hoe terecht of onterecht dat wantrouwen is, maar ik vind vooral dit gek: dat mensen volgens dit onderzoek veel vaker geneigd zijn bankiers, rechters en managers van grote bedrijven op hun blauwe ogen te geloven. Terwijl toch ook over hun instituten de nodige kritische artikelen in de pers verschenen zijn de afgelopen jaren.

Maar ja, journalisten vertrouwen we dan weer een stuk minder, wrang genoeg. Toch: vertrouwen is goed, maar controle door een werkelijk vrije en professionele pers blijft hard nodig in onze samenleving.

NRC spant de kroon

Daarom is het extra wrang dat menig vertegenwoordiger van het op één na impopulairste instituut (de pers) zich vooral zo druk maakt over het verder in diskrediet brengen van het toch al impopulairste instituut (de Kerk).

NRC Handelsblad spant daarbij de kroon, met de recente ‘onthulling’ dat zo’n 15.000 meisjes tussen 1860 en 1973 onbetaald te werk werden gesteld in door katholieke zusters gerunde wasserijen en naaiateliers. Een tamelijk armzalige poging om de internationale horrorverhalen over de zogeheten Magdalene laundries te herhalen, waarvan de spannendste onderdelen (de veronderstelde ‘massagraven’ bijvoorbeeld) overigens de kritische toets van de fact check helemaal niet doorstonden.

Waarom zo’n drukte maken?

Maar los daarvan: waarom zo’n drukte maken over instellingen die al bijna vijftig jaar voltooid verleden tijd zijn? Laat het toch aan de historici om dat uit te spitten en van de juiste context te voorzien. Dan kunnen de media hun toch al steeds krapper wordende budget voor onderzoeksjournalistiek beter besteden aan actuele misstanden bij instituten die wél relevant zijn voor veel mensen vandaag.

De banken die ons geld beheren, de verzekeraars die garant moeten staan voor een goede en toegankelijke zorg, het onderwijs dat onze kinderen vormt, grote bedrijven die steeds vaker betaald willen worden met de pasmunt van onze privacy, de politiek en ambtenarij die van dit alles de kaders en voorwaarden bepalen. Enzovoort.

Juist die instituten worden wél breed vertrouwd, dus daar valt de echte journalistieke eer te behalen. De zelfverklaarde waakhond van de democratie, NRC voorop, staat intussen te vaak driftig tegen de verkeerde boom omhoog te keffen.

Moederhart

Moederhart

Weer een klein stormpje in tendentieuze krantenkoppen: “Paus tegen homoseksueel: God heeft je zo gemaakt en Hij houdt van jou” (o.m. de Volkskrant, de Standaard). “Paus: God schiep je als homoseksueel” (VTM). “Paus: Homo of hetero, maakt niet uit” (Gaysite.nl).

Vrucht van de Geest

Vrucht van de Geest

Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Dat lijstje somt Paulus in zijn Galatenbrief op als ‘vrucht van de Geest’. 

Mission statement

Mission statement

Op de dag dat ik mijn werkzaamheden voor Katholiek Nieuwsblad officieel hervatte – 1 mei, dag van de arbeid, door de Kerk niet toevallig toegewijd aan de heilige Jozef – hield paus Franciscus een toespraak voor onze collega’s van de Italiaanse katholieke krant Avvenire.

Opnieuw beginnen

Zeventig maal zevenmaal. Zo vaak moeten wij volgens Jezus onze naaste vergeven, over onze eigen schaduw heenstappen, opnieuw beginnen.

Je eigen roeping

“Niets is van jouzelf.” Dat was een van de wijze lessen die de Witte Paters als missionaris meekregen.

Verder kijken

Verder kijken

“Onze tijd wordt getekend door de dood. We zien die overal om ons heen. Het leven is van weinig waarde in onze contreien, hier sterf je gemakkelijk.”

Lof der dwaasheid

Lof der dwaasheid

Ieder zijn waarheid, nietwaar? Of, in die bekende uitspraak van Pontius Pilatus die in de Goede Week weer klonk, “Wat is waarheid?”.

© Katholiek Nieuwsblad