Katholiek Nieuwsblad

Nieuws

Stichting wil eerherstel voor bisschop Gijsen

Stichting wil eerherstel voor bisschop Gijsen

Het bisdom Roermond moet zijn verklaring intrekken over het vermeende seksueel misbruik door zijn oud-bisschop, mgr. Jo Gijsen (1932-2013).

Lees verder

Opinie

Onderwijsvrijheid is niet vrijblijvend

Onderwijsvrijheid is niet vrijblijvend

De Inspectie van het Onderwijs liet zich onlangs kritisch uit over de staat van het Nederlands onderwijs. Het is een schande dat scholen de afgelopen jaren geen verantwoordelijkheid hebben genomen en getoond.

Lees verder

Inspiratie

Wij zijn niets zonder de kracht van de Geest

Wij zijn niets zonder de kracht van de Geest

Tijdens de algemene audiëntie van 23 mei sprak paus Franciscus over het vormsel als christelijk getuigenis.

Lees verder

Wet op godsdienstvrijheid van kracht in Mississippi

Wet op godsdienstvrijheid van kracht in Mississippi

In de Amerikaanse staat Mississippi is een wet van kracht geworden die ambtenaren, bedrijven en sociaal werkers vrijwaart van vervolging wegens discriminatie wanneer zij in hun werk handelen op grond van onder meer de opvatting dat het huwelijk een verbintenis is tussen één man en één vrouw.

Paus en patriarch bezoeken Lesbos

Paus en patriarch bezoeken Lesbos

Paus Franciscus zal volgende week een bliksembezoek brengen aan het Griekse eiland Lesbos om de aandacht te vestigen op de vluchtelingenproblematiek. Hij wordt er ontvangen door de Grieks-orthodoxe patriarch Bartholomeus I.

© Katholiek Nieuwsblad